Erkent aannemer overheidsopdrachten

Nuttige weetjes

  • Volgende werken zijn altijd aan 21%:  reinigen van ramen – opkuiswerken – reinigen van terras, oprit, straatsteen – reiniging aan gebouwen jonger dan 5 jaar. (vanaf 2015 zal de woning 10 jaar moeten zijn om 6% btw te genieten)
  • Volgende werken kunnen in aanmerking komen voor een Btw kost van 6%:  gevelreiniging – dakreiniging – ontmossingswerken – schilderwerken aan daken – regenputreiniging.
  • ID-cleaning voert enkel reinigingswerken uit met biologische producten,  indien er toch chemisch gereinigd moet worden dienen speciale procedures gevolgd te worden.
  • Leien daken die asbest bevatten zijn bij wet verboden om reinigingswerken uit te voeren, Leien die voor 1996 geproduceerd werden bevatten asbest en mogen dus niet meer gereinigd worden, met uitzondering van de afmetingen; 60×40 /60X32 / 45X32 / 45X30.  Als er toch een aannemer deze werken uitvoert overtreed hij het  KB van 16 maart 2006. Boetes tot €90.000,- + sanering van de grond.
  • Het is bij wet verboden rechtstreeks op daken te lopen of werken op hoogte uit te voeren zonder valbeveiliging.  Het blijvend werken op een ladder is ook verboden omdat een ladder enkel mag dienen als transportmiddel, met andere woorden: om goederen van punt A naar punt B te transporteren.
  • Bij reinigingswerken aan daken is het verplicht de regenput te reinigen, anders kan deze niet meer gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik.
  • Artikel 519 van het strafwetboek

Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete of enkel een van beide straffen, diegenen die verantwoordelijk gesteld worden voor de brand van roerende of onroerende goederen veroorzaakt door gebrek aan herstelling of onderhoud van ovens en schouwen.

  • Artikel 551 van het strafwetboek:

Schoorsteenvegen is wet. Worden gestraft met een geldboete diegenen die nalaten het onderhoud, het herstellen of het reinigen van ovens en schoorstenen uit te voeren.

 

Als een aannemer één van bovenstaande reglementen niet respecteert, dan kan jij als opdrachtgever bij ongevallen mede verantwoordelijk gesteld worden!

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!